กล้องไร้สาย กล้องวจรปิดไร้สาย cctv ไร้สาย Wireless CCTV System กล้อง กล้องWireless กล้องไอพี ไร้สาย

กล้องไร้สาย คือกล้องที่ไม่ต้องเดินสาย ใช้การส่งสัญญาณแบบคลื่นวิทยุ หรือส่งผ่านเครือข่ายไอพีแบบไร้สาย เช่น Access Point Wifi เป็นต้น